Kyrkor

Öveds kyrka

br_kyrkor_1.jpg
Öveds kyrka rymmer 160 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Vollsjö.
Tel: 0416-301 07 (telefontid mån, tisd o fred 10-11, telefon och besök torsd 10-12)
Fax: 0416-302 02
E-post: frenninge-vollsjo.samfallighet@svenskakyrkan.se

Vanstad kyrka

br_kyrkor_2.jpg
Vanstad kyrka rymmer 300 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Lövestad.
Telefon 0417-210 43.
E-post: lovestad.pastorat@svenskakyrkan.se

Tolånga kyrka

br_kyrkor_3.jpg
Tolånga kyrka rymmer 200 personer varav drygt 100 persiner ser bra.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Lövestad.
Telefon 0417-210 43.
E-post: lovestad.pastorat@svenskakyrkan.se

Sövde kyrka

br_kyrkor_11.jpg
Sövde kyrka rymmer ca 80 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Blentarp.
Telefon 0416-255 50 ( tisdag-fredag 8.00-16.00).
E-post: birgit.hansson@svenskakyrkan.se
Sövde kyrka

Södra Åsums nya kyrka

br_kyrkor_5.jpg

Södra Åsums nya kyrka rymmer 500 -600 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Sjöbo.
Telefon 0416-51 31 30.
E-post: sjobo.forsamling@svenskakyrkan.se
Södra Åsums nya kyrka

Södra Åsums gamla kyrka

br_kyrkor_6.jpg

Södra Åsums gamla kyrka rymmer högst 100 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Sjöbo.
Telefon 0416-51 31 30.
E-post: sjobo.forsamling@svenskakyrkan.se
Södra Åsums gamla kyrka

Röddinge kyrka

br_kyrkor_7.jpg
Röddinge kyrka rymmer högst 100 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Lövestad.
Telefon 0417-210 43.
E-post: lovestad.pastorat@svenskakyrkan.se

Lövestad kyrka

br_kyrkor_8.jpg
Lövestad kyrka rymmer 300 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Lövestad.
Telefon 0417-210 43.
E-post: lovestad.pastorat@svenskakyrkan.se

Ilstorps kyrka

br_kyrkor_9.jpg

Ilstorps kyrka rymmer högst 65 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Sjöbo.
Telefon 0416-51 31 30.
E-post: sjobo.forsamling@svenskakyrkan.se
Ilstorps kyrka

Fränninge kyrka

br_kyrkor_10.jpg
Fränninge kyrka rymmer 400 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Vollsjö.
Tel: 0416-301 07 (telefontid mån, tisd o fred 10-11, telefon och besök torsd 10-12)
Fax: 0416-302 02
E-post: frenninge-vollsjo.samfallighet@svenskakyrkan.se

Everlövs kyrka

br_kyrkor_4.jpg
Everlövs kyrka rymmer ca60 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Blentarp.
Telefon 0416-255 50 ( tisdag-fredag 8.00-16.00).
E-post: birgit.hansson@svenskakyrkan.se
Everlövs kyrka

Blentarps kyrka

br_kyrkor_12.jpg
Blentarps kyrka rymmer ca100 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Blentarp.
Telefon 0416-255 50 ( tisdag-fredag 8.00-16.00).
E-post: birgit.hansson@svenskakyrkan.se
Blentarps kyrka

Björka kyrka

br_kyrkor_13.jpg

Björka kyrka rymmer högst 100 personer.

Bokas genom pastorsexpeditionen i Sjöbo.
Telefon 0416-51 31 30.
E-post: sjobo.forsamling@svenskakyrkan.se
Björka kyrka

Köket är öppet:

Måndag - Fredag 11.30 – 21.00
Lördag 12.00 – 21.00
Söndag 12.00 – 17.30

Sjöbo Gästgiveri

Gamla Torg 7B
275 30 Sjöbo
Tel: 0416-120 75
Rikard@sjobogastgiveri.se